Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej

Adres internetowy strony przedmiotu: www.xrd.ceramika.agh.edu.pl

Forma

Semestr

Informacje

Wykład
Seminarium (obieralny)

Semestr 1,
(II stopień, studia stacjonarne)

 1. Prowadzący: dr inż. Magdalena Rokita

  1. 1. Wstęp
  2. 2. Historia
  3. 3. Metody i aparatura
  4. 5. Co to jest rentgenogram
  5. 6. Reguły wygaszeń
  6. 7. Gęstość i wskaznikowanie
  7. 8. Analiza fazowa
  8. 10. Roztwory stałe
 1. Materiały pomocnicze

  1. Program przedmiotu
  2. Zagadnienia do egzaminu

Seminarium (obieralny)

Semestr 5,
(I stopień, studia niestacjonarne)

 1. Prowadzący: dr inż. Magdalena Rokita

 2. Prowadzący: dr inż. Anna Adamczyk

 1. Materiały pomocnicze

  1. Tematy referatów