Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej

Adres internetowy strony przedmiotu: www.xrd.ceramika.agh.edu.pl

Forma

Semestr

Informacje

Wykład
Seminarium (obieralny)

Semestr 1,
(II stopień, studia stacjonarne)

 1. Prowadzący: dr inż. Magdalena Rokita

 1. Materiały pomocnicze

  1. Program przedmiotu
  2. Zagadnienia do egzaminu

Seminarium (obieralny)

Semestr 5,
(I stopień, studia niestacjonarne)

 1. Prowadzący: dr inż. Magdalena Rokita

 2. Prowadzący: dr inż. Anna Adamczyk

 1. Materiały pomocnicze

  1. Tematy referatów