Chemia krzemianów


Forma


Semestr


Informacje

Wykład

TCh, Cer IV

 1. Prowadzący: prof. dr hab. Mirosław Handke

  1. Program i ilustracje do wykładu z Chemii krzemianów (2014/15)
 1. Podręczniki:

  1. M. Handke ''Chemia krzemianów'' Wydawnictwa AGH
  2. A. Bielański ''Podstawy chemii nieorganicznej'' PWN
  3. J. Chojnacki ''Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej'' PWN
  4. A. F. Wells ''Strukturalna chemia nieorganiczna'' WNT
  5. A. Bolewski ''Mineralogia szczegółowa'' Wydawnictwo PAE
  6. E. Gorlich ''Chemia krzemianów'' PWN
  7. L. Stoch ''Minerały ilaste'' Wydawnictwo Geologiczne
  8. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss ''Ćwiczenia z chemii krzemianów'' Skrypt uczelniany AGH
  9. E. Gorlich ''Stan szklisty'' Skrypt uczelniany AGH (nr 1155)    

Ćwiczenia

TCh, Cer IV

 1. Prowadzący:

  1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
  2. dr hab. inż. Maciej Sitarz, prof. AGH
  3. dr inż. Magdalena Król
 1. Materiały pomocnicze

  1. Materiały do ćwiczeń 1 (dr hab. inż. Maciej Sitarz, prof. AGH)
  2. Materiały do ćwiczeń 2 (dr hab. inż. Maciej Sitarz, prof. AGH)
  3. Materiały do ćwiczeń 3 (dr hab. inż. Maciej Sitarz, prof. AGH)

Wykład

ChB IV

 1. Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Mozgawa

 1. Podręczniki:

  1. M. Handke ''Chemia krzemianów'' Wydawnictwa AGH
  2. A. Bielański ''Podstawy chemii nieorganicznej'' PWN
  3. J. Chojnacki ''Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej'' PWN
  4. A. F. Wells ''Strukturalna chemia nieorganiczna'' WNT
  5. A. Bolewski ''Mineralogia szczegółowa'' Wydawnictwo PAE
  6. E. Gorlich ''Chemia krzemianów'' PWN
  7. L. Stoch ''Minerały ilaste'' Wydawnictwo Geologiczne
  8. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss ''Ćwiczenia z chemii krzemianów'' Skrypt uczelniany AGH
  9. E. Gorlich ''Stan szklisty'' Skrypt uczelniany AGH (nr 1155)    

Seminarium

ChB IV

 1. Prowadzący:

  1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

Ćwiczenia

ChB IV

 1. Prowadzący:

  1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

Wykład

niestacjonarne VI

 1. Prowadzący: dr hab. inż. Maciej Sitarz, prof. AGH

 1. Podręczniki:

  1. M. Handke ''Chemia krzemianów'' Wydawnictwa AGH
  2. A. Bielański ''Podstawy chemii nieorganicznej'' PWN
  3. J. Chojnacki ''Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej'' PWN
  4. A. F. Wells ''Strukturalna chemia nieorganiczna'' WNT
  5. A. Bolewski ''Mineralogia szczegółowa'' Wydawnictwo PAE
  6. E. Gorlich ''Chemia krzemianów'' PWN
  7. L. Stoch ''Minerały ilaste'' Wydawnictwo Geologiczne
  8. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss ''Ćwiczenia z chemii krzemianów'' Skrypt uczelniany AGH
  9. E. Gorlich ''Stan szklisty'' Skrypt uczelniany AGH (nr 1155)    

Ćwiczenia

niestacjonarne VI

 1. Prowadzący:

  1. dr hab. inż. Magdalena Król